Fællessang

Glæden ved at synge bliver endnu større når man synger sammen med andre. Danmark har en helt unik sangskat som rummer nærmest uudtømmelige mængder af perler.

Jeg elsker at lede fællessang og formidle glæden ved vores fælles kulturarv. Jeg akkompagnerer, fortæller lidt om sangene og varmer forsamlingen op, så alle kan være med og hele rummet kan blive fyldt med sang.

Jeg har tidligere afholdt fællessangsarrangementer på fx Dokk1 og Aarhus Domkirke.

 

Alle kan synge

Mange har fået at vide som børn eller voksne at de ikke kan synge. Det er ganske enkelt løgn! Alle har en stemme, og det er en skam hvis vi ikke får mulighed for at få lov at bruge den i samklang med andre. Dette arrangement fokuserer primært på flerstemmighed, men jeg lover at alle også her kan være med. Udgangspunktet er korsang med stort K –  selvom de deltagende ingen erfaring har med sang. Repertoiret vil være kanons, kendte sange med ukendte 2. stemmer og små flerstemmige øvelser. Alt læres på gehør, så nodekundskab er slet ikke et krav. Et perfekt arrangement til at skabe fællesskab og samhørighed i en virksomhed, menighed eller forening.

Korworkshop

Har dit kor brug for en energiindsprøjtning? Er der en specifik problemstilling du ønsker hjælp til med dit kor? Jeg tilbyder eksterne kordage/weekender eller normale korprøver og er meget lydhør overfor korlederens ønsker til arbejdet med koret. Kontakt mig så vi kan finde en dato.

Jeg har tidligere været instruktør på flere stævner i Kor72 og Folkekirkens Ungdomskors regi. Derudover har jeg bl.a. arbejdet med DR Pigekoret, Lille MUKO, Aarhus Studiekor og Hasseris Kirkes Pigekor.